Den hellige Lucia av Siracusa.

Den hellige Lucia ble født rundt 286 (283?) i Syracusa (Syrakus) på Sicilia i Italia. Hun er en historisk skikkelse som uten tvil led martyrdøden i Siracusa, sannsynligvis rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Hennes minne ble æret tidlig, en innskrift på gresk i Giovannikatakomben i Siracusa fra rundt 400, nevner at en … Les mer Den hellige Lucia av Siracusa.